VETENSKAPLIGT SYMPOSIUM

Den 5-11 juni 2010 arrangerades en internationell workshop på Åland med forskare från en rad olika länder (bl.a. USA, Australien, Malaysisa, Nederländerna och Sverige). Syftet med denna workshop var att diskutera behovet och utformningen av samarbeten över landsgränser när det gäller att bevara samt återskapa sårbara havsmiljöer. De forskare som deltog har lång erfarenhet av dessa frågor och kombinerar, i sin forskning, marinbiologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. De betonar behovet av att näringsliv, politik och intresseorganisationer -  i olika länder -  tar på sig ett aktivt miljöansvar men också, givetvis, det grundläggande behovet av internationella samarbeten. I deras forskning prövas bl.a. internationella styrnings- och ledarskapsteorier på nya sätt och på nya områden.

Tanken på att arrangera ett vetenskapligt symposium på Åland där internationella erfarenheter kan appliceras på åländska förhållanden formulerades ursprungligen av tankesmedjan Åland, Vision 2017. Den workshop som arrangerades den 5-11 juni är således ett direkt resultat av tankesmedjans resonemang. Genom ett samarbete med Stockholms Universitet kunde 12 internationellt ledande forskare inbjudas till Åland.

För att sprida forskarnas kunskaper till den åländska allmänheten anordnades en öppen paneldiskussion den 10 juni kl 18-19.30 i Alandica Kultur och Kongress. Paneldiskussionen åtföljdes av en informell reception där det gavs tillfälle för alla som deltog att mer direkt diskutera med forskarna. 

Allmänheten inbjöds också att på förhand inkomma med förslag på frågor att ställa till forskarna under paneldiskussionen.