”THE GREEN FUTURE CHALLENGE”

en del av miljö-teknikmässan

Tävlingen ”The Green Future Challenge” riktades till äldre åländska ungdomar - från olika intressegrupper – för att engagera dem i miljö/teknik/affärsutvecklingsfrågor. Tävlingen som byggde på ett framtidsscenario baserades på ett miljö- och teknikinriktat affärsutvecklingsprojekt. Tävlingen byggde på ett tävlingskoncept där grupperna under en dag (10 timmar) utvecklade en affärsidé baserat på ett framtidsscenario som presenterades till grupperna under dagens lopp. Grupperna kunde fritt utnyttja "livlinor" - dvs. kontakter med ”strategiska” personer som kunde hjälpa gruppen till att få ett så bra resultat som möjligt. Till sin hjälp hade de fri tillgång till telefon och internet.

Tävlingen genomfördes:

Tid: Måndagen den 15 mars 2010 – mellan klockan 10.00 och 20.00
Plats: Handelskammarens lokaler i fd. Postens hus, Torggatan

De grupper som deltog var representanter för Ålands handelsläroverk – Ålands Datorklubb – Mariehamns Teaterförening och Ålands Segelsällskap och bestod av 5-6 personer i åldern 15-20 år. Deltagarna tävlade om ett förstapris/stipendium på 1000 euro. En jury bestående av 3 personer från det åländska näringslivet bedömde bidragen utgående från följande bedömningskriterier:

•    Kreativ höjd, nytänkande idé
•    Genomförbarhet
•    Tydlighet: tex. målgrupper som kan köpa produkten eller tjänsten
•    Ekonomi: tex. typ av ”affärsmodell” och investeringar
•    Presentation: marknadsföring och försäljning av idén till juryn

Presentationen kunde genomföras på valfritt sätt (en viss dokumentation krävdes dock) och låg sedan till grund för juryns bedömning. 

Prisutdelning genomfördes i samband med miljömässan den 17 mars. Som tävlingsledare fungerade Lennart Engelhardt, VD för Mattias Klum Ab, som även har utvecklat tävlingsscenariot/genomförandet.

Tävlingen genomfördes som ett samarbete mellan