Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /storage/content/77/143777/aicis.ax/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 27 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /storage/content/77/143777/aicis.ax/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /storage/content/77/143777/aicis.ax/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29 MOBILISERING AV MILJÖÅLAND

MOBILISERING AV MILJÖ ÅLAND

Målsättningen med detta delprojekt, som påbörjades i början av 2009, är att skapa ett brett ägarskap till det gröna Åland i det blåa Östersjön så att miljöhänsynen blir en naturlig del av näringslivets, myndigheternas och den åländska allmänhetens vardag. Ordet mobilisering indikerar tydligt vad projektet handlar om. Miljöhänsynen skall inte associeras med besvärliga pålagor eller pekpinnar utan istället utgöra en legitim och naturlig kraft i vardagligt handlande.
Projektet påbörjades med en inventering av åländska miljöinställningar och förhållningssätt. Detta gjordes i form av tre workshops där 1) intresseföreningar och myndigheter 2) näringslivet 3) politiker på central och lokal nivå deltog. Dessa tre workshops producerade flera listor med angelägna miljöåtgärder som senare granskats – och kondenserats - av åländska miljöexperter (Miljöbyrån och Agenda 21). Dessa frågor bearbetades en efter en på olika sätt. Viktiga är de temaseminarier som arrangerades under våren oh hösten 2010. Bl.a. behandlades här bilpooler och ekoturism. Flera av frågeställningarna fick också sin givna plats under den Miljödag som arrangerades den 17 mars 2010. Denna dag bestod av flera olika moment där särkilt avslutningen av tävlingen Miljödetektiverna var att märka. Väsentlig var också den cleantech mässa som pågick under en större del av dagen.

Inspiration är ett nyckelbegrepp i projektet. Att inspirera var också syftet med broschyren Ett grönt Åland i ett blått Östersjön som utkom i december 2009 och som distribuerades till alla åländska hushåll. I denna skrift (som kan laddas ned från startsidan) medverkar 12 åländska entreprenörer och företagsledare på temat grönt företagande. Under år 2010 följdes denna broschyr upp med en artikelserie i tidningen Magasinet som ges ut av Ålands Handelskammare och Ålands Turistförbund. Förebilder är väsentliga när det gäller inspiration och imitation. Naturfotografen Mattias Klum har på olika sätt deltagit, såsom inspiratör, i projektet och bidragit med sina kunskaper – till såväl skolbarn som allmänhet. I juni år 2009 hölls två offentliga föreläsningar och i mars 2010 återvände Mattias Klum för avslutningen av tävlingen Miljödetektiverna.

Mobilisering av Miljö-Åland avslutades – såsom projekt – den 31.12.2010.