För att skapa förutsättningar för goda affärer och sammanföra Cleantech-företag och investerare från Åland och Sverige anordnades den 17 mars 2010 en Cleantech-mässa på Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Mässbesökarna erbjöds, förutom möten med företag och organisationer verksamma inom Cleantech-området, föredrag av bland andra Mattias Klum samt en paneldebatt om centrala frågeställningar för hållbar utveckling. Under kvällen hölls också prisutdelning i den miljö-, teknik- och affärsutvecklingsinriktade ungdomstävlingen Green Future Challenge .

Mässan anordnades av AICIS i samarbete med Ålands handelskammare, Ålands teknologicentrum, Ålands företagarförening och Connect Sverige.

För mera information om mässan, klicka här.